Konkursy

Lednicka Wiosna Poetycka
XVII EDYCJA
Regulamin
Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

  • należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być
    tematycznie związane z Ziemią Lednicką, w 3 egzemplarzach (wydruk) i w wersji elektronicznej (płyta),
  • każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres, uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
  • prace należy nadsyłać w terminie do 1 maja 2013 r. pod adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo
ŁUBOWO 13 f,
62-260 ŁUBOWO
(z dopiskiem na kopercie)
XVII Lednicka Wiosna Poetycka
Turniej Poetycki
„O KORONĘ WIERZBOWĄ”.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, poloniści). Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod koniec maja b.r.
Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach na 3 dni przed planowaną imprezą. Nagrodzone utwory odczytają autorzy. Organizatorzy poczynią starania, aby finał konkursu uświetnili swoją obecnością znakomici twórcy. Przewidziano także zajęcia warsztatowe oraz możliwość prezentacji tekstów poetyckich wcześniej zgłoszonych, w Turnieju Jednego Wiersza.
Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym zbiorku. Nagrodą główną w turnieju „O KORONĘ WIERZBOWĄ” jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowany przez posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka. Natomiast nagrodę dla najlepszego laureata z rejonów wiejskich, wyjazd do PE w Brukseli, ufundował poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do
uczestnictwa w Turnieju.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

061/427-59-34 lub 061/820 -91 -65, kom. 695 501 313
e – mail stanislawa.lowinska@wp.pl