O nas

Zarząd Fundacji Literackiej w Poznaniu:

Anna Elżbieta Zalewska - prezes
dr Jan Majewski - wiceprezes
Krzysztof Styszyński - sekretarz

Jerzy Cepik - członek, honorowy prezes

 

Rada Fundacji Literackiej w Poznaniu:

red. Krzysztof J. Cepik
Jerzy Grupiński

red. dr Janusz Górny

prof. dr hab. Artur Kijas
Stanisława Łowińska
Marek Słomiak

Celem Fundacji jest:

  • popieranie twórczości literackiej, zwłaszcza młodych twórców; kultury i sztuki;
  • organizowanie konkursów literackich dla wyłaniania młodych talentów;
  • promocja prac dotyczących literatury i sztuki oraz wartościowych debiutów literackich poprzez stypendia; 
  • przyznawanie stypendiów twórczych dla pisarzy;
  •  przyznawanie nagród literackich za osiągnięcia w dziedzinie poezji i prozy; 
  • wspieranie działalności wydawniczej w zakresie literatury i kultury; 
  • edukacje w kulturze literackiej polskiej i europejskiej oraz w dokonaniach literatury światowej, poprzez pozyskiwanie wybitnych twórców dla prowadzenia wykładów i warsztatów dla środowisk szkolnych;
  •  promocja literatury polskiej, tak ważnej w życiu narodu; wspomaganie bibliotek, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi, poprzez przekazywanie im wartościowych dzieł literackich, ważnych dla edukacji i kultury polskiej na tle kultury jednoczącej się Europy; 

Uwzględnianie celów i potrzeb polskiej literatury i kultury literackiej oraz narodowej jest dla Fundacji sprawą nadrzędną. Fundacja współpracuje z osobami prawnymi (państwowymi i organizacjami społecznymi) oraz fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.