Ofiarodawcy

 

    Irena Szulc - Kruk 
    Jolanta Nowak - Węklarowa