Lednicka Wiosna Poetycka

  Lednicka Wiosna Poetycka

XVIII EDYCJA
Regulamin
Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat.
Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

 Warunki uczestnictwa:

 • należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być także tematycznie związane z Ziemią Lednicką oraz obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski,
 • w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej (płyta),
 • każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
 • prace należy nadsyłać w terminie do 1 maja 2014 r. pod adres:
  Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo
  ŁUBOWO 13 f,
  62-260 ŁUBOWO

  (z dopiskiem na kopercie)
  XVIII Lednicka Wiosna Poetycka
  Turniej Poetycki
  „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, poloniści). Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 24 maja br. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach na 3 dni przed planowaną imprezą. Nagrodzone utwory odczytają autorzy. Organizatorzy poczynią starania, aby finał konkursu uświetnili swoją obecnością znakomici twórcy. Przewidziano także zajęcia warsztatowe oraz możliwość prezentacji tekstów poetyckich wcześniej zgłoszonych, w Turnieju Jednego Wiersza.

Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym zbiorku. Nagrodą główną w turnieju „O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców, miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa w Turnieju.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
061/427-59-34 lub 061/820 -91 -65, kom. 695 501 313
e – mail stanislawa.lowinska@wp.pl