List intencyjny

L I S T  I N T E N C Y J N Y

Przyjaciele dr farm. Marii Ellnain-Wojtaszek

 

W najbliższym czasie zostanie wydany kolejny tomik naszej Koleżanki dr farm. Marii Ellnain-Wojtaszek „W samotności”. Książkę opublikuje poznańskie Wydawnictwo KONTEKST.

 

Promocja tomiku odbędzie się podczas XXVI Święta Aptekarzy pod patronatem św. św. Kosmy i Damiana w Poznańskiej Farze, w dniu 6 października 2018 r.

Uprzejmie prosimy o darowiznę na wydanie tego tomiku.

Wpłata wynosi 100,- zł. w formie darowizny, a w zamian wpłacający otrzyma pięć egzemplarzy wydanego zbiorku, po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Bardzo liczymy na pomoc w wydaniu tej publikacji przez osoby, którym twórczość naszej Koleżanki jest bliska i pragną mieć Jej nowy tomik.

 

Wpłatę jako darowiznę  na cele statutowe Fundacji Literackiej w Poznaniu - proszę przekazać na konto:

 

54 1750 0012 0000 0000 2511 8154,   Raiffeisen Bank Polska S. A.

Odbiorca Fundacja Literacka, os. Zwycięstwa 21/64, 61-649 Poznań

 

Wpłatę prosimy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r.

 

Serdecznie dziękujemy.

 

Z poważaniem.

 

      dr farm Jan Majewski      Anna Elżbieta Zalewska

 

           Przewodniczący                                                               Prezes

   Sekcji Historii Farmacji PTFarm.                                 Fundacji Literackiej

           Oddział w Poznaniu                                                       w Poznaniu

                                                            

               

tel. kom. 691 452 770                                   tel. kom. 695 167 336