Janusz Górny

Janusz Górny

Urodziłem się w Poznaniu 15 listopada 1930 roku.

Studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego ukończyłem w roku 1958. W tymże roku rozpocząłem pracę w szkolnictwie podstawowym i średnim w charakterze nauczyciela historii.

W latach 1958-1963 pełniłem także funkcje kuratora społecznego przy Sądzie dla Nieletnich w Poznaniu.

Od roku 1970 pracowałem w Akademii Medycznej w Poznaniu w Zakładzie Filozofii w charakterze nauczyciela akademickiego. Zaangażowanie w wychowanie prozdrowotne i krzewienie kultury zdrowotnej wyraziło się opublikowaniem trzydziestu artykułów oraz wydaniem trzech książek o problematyce zdrowotnej.

W roku 1974 obroniłem rozprawę doktorską z zakresu historii ochrony zdrowia spłecznego ludności w Polsce międzywojennej. Opowiadając na społeczne zapotrzebowanie wspierania wychowania prozdrowotnego wśród młodzieży skonstruowałem oryginalny, składany zestaw przyrządów do amatorskich ćwiczeń gimnastyki sportowej (Urząd Patentowy 1983). Ponadto skonstruowałem przydządy dla rehabilitacji pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu (Urząd Patentowy 1979-1981).

Propagowaniem kultury zdrowotnej zajmowałem się także przez szereg lat, jak aktywny członek doceniany przez takie organizacje jak Towarzystwo Higieny Psychicznej, Stowarzyszenie Edukacji Dla Przyszłosci oraz Polski Klub Ekologiczny.

Od roku 1990 jestem na emeryturze i nadal zajmuje się problematyką zdrowotną, przygotowując publikacje książkową o roli zainteresowań młodzieży dziedzinami artystycznymi i literackimi w procesie wychowania prozdrowotnego.

Od 15 lutego 1997 roku jestem członkiem Rady Fundacji.

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 17 października 2014 roku, zmarł nasz Kolega, członek Fundacji Literackiej, dr Janusz Górny.