Jerzy Cepik

 

Jerzy Cepik - ur. 11.XII. 1929. Pisarz. W czasie II Wojny Światowej pracował w
przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy uczestnik ruchu oporu. Więzień Gestapo i obozu
koncentracyjnego. Po wojnie autor kilkudziesięciu książek, powieści historycznych,
biografii, m.in. biografii Giordana Bruno, Kopernika, Rembrandta, Rafaela Santiego,
Kolumba, Leonarda da Vinci, Hypatii z Aleksandrii, Torąuemady, autor „Słowian",
książek o historii pisma, historii religii, prehistorii sztuki, powieści sensacyjnych oraz
dla młodzieży. „Człowiek Roku" IBC Cambridge, Anglia i Międzynarodowego
Centrum Intelektualistów w Chinach. Członek Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Czł. Polskiego Związku
B. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. B.
prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu, przywrócił po stanie wojennym , za
swej kadencji,Nagrodę Literacką im. Wł. Stan. Reymonta i Czwartki Literackie przy
ZLP w Poznaniu, założył tam Wydawnictwo ZLP przemianowane potem na
Wydawnictwo Fundacji Literackiej w Poznaniu, które prowadził. Założyciel i
pierwszy prezes Fundacji Literackiej. Red. Naczelny wydawnictw Fundacji. Laureat
Nagrody Literackiej im. Reymonta. Zasłużony dla m. Poznania. Publicysta,
wydawca, redaktor, tłumacz, ilustrator, grafik. Fotograf.
Przygotował do druku 22-tomowe „Dzieje sztuki" W roku 2011 kończy druk
biografii „Rubensa".
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem 45-lecia PRL oraz „Kombatanckim Krzyżem
Pamiątkowym Zwycięzcom, za udział w wyzwalaniu ojczyzny."
Honorowy prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu.

Jerzy Cepik Jerzy Cepik - ur. 11.XII. 1929. Pisarz. W czasie II Wojny Światowej pracował w przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy uczestnik ruchu oporu. Więzień Gestapo i obozu koncentracyjnego. Po wojnie autor kilkudziesięciu książek, powieści historycznych, biografii, m.in. biografii Giordana Bruno, Kopernika, Rembrandta, Rafaela Santiego, Kolumba, Leonarda da Vinci, Hypatii z Aleksandrii, Torquemady, autor „Słowian", książek o historii pisma, historii religii, prehistorii sztuki, powieści sensacyjnych oraz dla młodzieży. „Człowiek Roku" IBC Cambridge, Anglia i Międzynarodowego Centrum Intelektualistów w Chinach. Członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Członek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Były prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu, przywrócił po stanie wojennym , za swej kadencji, Nagrodę Literacką im. Wł. Stan. Reymonta i Czwartki Literackie przy ZLP w Poznaniu, założył tam Wydawnictwo ZLP przemianowane potem na Wydawnictwo Fundacji Literackiej w Poznaniu, które prowadził. Założyciel i pierwszy prezes Fundacji Literackiej. Redaktor Naczelny wydawnictw Fundacji. Laureat Nagrody Literackiej im. Reymonta. Zasłużony dla miasta Poznania. Publicysta, wydawca, redaktor, tłumacz, ilustrator, grafik. Fotograf.

Przygotował do druku 22-tomowe „Dzieje sztuki" W roku 2011 kończy druk biografii „Rubensa".

W grudniu 2014 roku pisarz opublikował pierwsze dwa tomy "Dziejów sztuki". Tom I - 770 stron, tom II - 1200 stron zawierające  ok. 1000 ilustracji czarno białych i kolorowych. Tom III ukaże się w połowie 2015 roku - ok.1000 stron, także z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 45-lecia PRL oraz „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym Zwycięzcom, za udział w wyzwalaniu ojczyzny."

Honorowy prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu.