Jerzy Grupiński

Jerzy Grupiński

(ur. 1938 we Wronkach) ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach, a filologię polską na UAM w Poznaniu (1964). Założył 
(1970) Klub Literacki związany z Pałacem Kultury, potem z Centrum 
Kultury „Zamek”, obecnie z Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu. Redagował almanachy, arkusze, organizował Konkurs 
Wierszy o Laur Klemensa Janickiego. Od 1998 kontynuuje wydawanie 
periodyku „Protokół Kulturalny”. Współzałożyciel Salonu Artystycznego im. Jackowskich w Pobiedziskach. Członek ZLP, potem SPP. 
Debiutował wierszem w Głosie Wielkopolskim (1963). Autor szeregu 
książek poetyckich oraz wierszy dla dzieci Herb mego miasta. Wydał 
m.in. Kształt fali, Album wielkopolski, Wiersze do miłości, Imię Twoje,
poemat Wiersz na oddech, światło i falę. Najnowsza publikacja to Dziesięć palców. Odznaczony m.in. Medalem im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Nagrodą Roku 2005 Międzynarodowego Centrum Poezji, 
Przekładu i Prac Badawczych w Hong-Kongu, za almanach Klubu 
Literackiego Arka, Medalem „Labor Omnia Vincit” (2008) oraz „Gloria Artis” (2008). Wiersze tłumaczone na język angielski, chiński, czeski, 
serbsko-chorwacki, niemiecki, rosyjski.

(ur. 1938 we Wronkach) ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach, a filologię polską na UAM w Poznaniu (1964). Założył (1970) Klub Literacki związany z Pałacem Kultury, potem z Centrum Kultury „Zamek”, obecnie z Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu. Redagował almanachy, arkusze, organizował Konkurs Wierszy o Laur Klemensa Janickiego. Od 1998 kontynuuje wydawanie periodyku „Protokół Kulturalny”. Współzałożyciel Salonu Artystycznego im. Jackowskich w Pobiedziskach. Członek ZLP, potem SPP. 

Debiutował wierszem w Głosie Wielkopolskim (1963). Autor szeregu książek poetyckich oraz wierszy dla dzieci Herb mego miasta. Wydał m.in. Kształt fali, Album wielkopolski, Wiersze do miłości, Imię Twoje, poemat Wiersz na oddech, światło i falę. Najnowsza publikacja to Dziesięć palców. Odznaczony m.in. Medalem im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Nagrodą Roku 2005 Międzynarodowego Centrum Poezji, Przekładu i Prac Badawczych w Hong-Kongu, za almanach Klubu Literackiego Arka, Medalem „Labor Omnia Vincit” (2008) oraz „Gloria Artis” (2008). Wiersze tłumaczone na język angielski, chiński, czeski, serbsko-chorwacki, niemiecki, rosyjski.